Vad som krävs

Att ha sitt barn på Solägget kräver lite mer tid och engagemang än att ha sitt barn på en kommunal förskola. Samtidigt ger det också mycket tillbaka, bland annat i form av möjligheten att påverka sina barns dag på förskolan och i form av vänner i de andra föräldrarna. Vi jobbar tillsammans för en god sak. Det är både ett viktigt och roligt arbete.

Vad är det då för arbete som krävs?

Arbetsdagar

Varje familj går in i verksamheten som en extra resurs och gör de dagliga sysslorna några timmar per termin. Detta för att frigöra personal till att kunna planera verksamheten för alla våra barn. En arbetsbeskrivning finns att följa för den som är osäker.

Styrelsearbete

Solägget drivs som en ekonomisk förening och har en styrelse med sex föräldrar som har möten en gång i månaden. Varje familj förväntas göra minst en tvåårsperiod i styrelsen. Att vara med i styrelsen är en viktig del och lite av grejen med ett föräldrakooperativ.

Fixardagar

Två söndagar per termin är det fixardagar. Varje familj deltar i en av dem. Då hjälps vi åt att storstäda, jobba med gården och göra lite större sysslor som passar bra att göra tillsammans. En förälder utses till arbetsledare.

Föreningsmöten/fester

Två gånger per år samlas vi till stormöten – budgetmöte på hösten och föreningsstämma på våren. Då är det obligatorisk närvaro för minst en familjemedlem. Efter mötena har vi fest. För även om arbetsinsatserna är viktiga på ett föräldrakooperativ är det också viktigt med den sociala biten. Att lära känna andra föräldrar och personal skapar trygghet både för vuxna och barn.


Solägget
Drottninggatan 61b 702 22 ÖREBRO Telefon:070 529 45 09 E-post: info@solagget.se
Letar du förskola?
Solägget är i vårt tycke den bästa förskolan. Men det kräver lite mer av dig som förälder. Kolla vad som förväntas av dig.  
Vikariepoolen
Är du intresserad av att var vikarie. Vi letar alltid efter rätt personer till vår vikariepool genom att maila till info@solagget.se