Styrelsen

I Soläggets styrelse sitter föräldrar. I styrelsen sitter en ordförande och ett antal ledarmöten, mellan sig fördelas de ofta föreningens ansvar på olika poster såsom ekonomi, personal etc. De allra flesta sitter i styrelsen två år. Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden. Två gånger per år är det medlemsmöten i föreningen – ett budgetmöte på hösten och en föreningsstämma på våren. Mötena avslutas traditionsenligt med fest för alla föräldrar och personal gemensamt.

Styrelsen nås på styrelsen@solagget.se
Styrelsemedlemmar:
Laura Possnert, ordförande, ekonomi
Emma Larsson, ekonomi
Nora Hengelage, personalansvarig

Solägget
Drottninggatan 61b 702 22 ÖREBRO Telefon:070 529 45 09 E-post: info@solagget.se
Letar du förskola?
Solägget är i vårt tycke den bästa förskolan. Men det kräver lite mer av dig som förälder. Kolla vad som förväntas av dig.  
Vikariepoolen
Är du intresserad av att var vikarie. Vi letar alltid efter rätt personer till vår vikariepool genom att maila till info@solagget.se