Styrelsen

I Soläggets styrelse sitter föräldrar. I styrelsen sitter en ordförande och ett antal ledarmöten, mellan sig fördelas de ofta föreningens ansvar på olika poster såsom ekonomi, personal etc. De allra flesta sitter i styrelsen två år. Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden. Två gånger per år är det medlemsmöten i föreningen – ett budgetmöte på hösten och en föreningsstämma på våren. Mötena avslutas traditionsenligt med fest för alla föräldrar och personal gemensamt.

Styrelsen nås via ordförande:
Laura Possnert
E-post: laura.possnert@gmail.com, 070-580 37 97

Övriga styrelsemedlemmar:
Sebastian Strineholm, Ekonomiansvarig
Georgios Syrakis, Personalansvarig
Åsa Martinson, Mat & IT-ansvarig
Nico de Laat, Sekreterare & Personalansvarig

 


Solägget
Drottninggatan 61b 702 22 ÖREBRO Telefon: 019 - 10 76 00 E-post: info@solagget.se
Letar du förskola?
Solägget är i vårt tycke den bästa förskolan. Men det kräver lite mer av dig som förälder. Kolla vad som förväntas av dig. Välkomna på informationsmöte fredagen den 3 mars kl. 09.30 på Solägget
Vikariepoolen
Är du intresserad av att var vikarie. Vi letar alltid efter rätt personer till vår pool.