Ställa sig i kö

Föräldrakooperativet Solägget tar emot barn i åldern 1-5 år. Vi följer kommunens barnomsorgstaxa. Solägget är en ekonomisk förening och tar vi ut en årsavgift på 350kr/år, man kliver även in med en deposition på 500 kr som är en engångssumma, som man kan ta ut när man slutar kliver ur föreningen.

Vi behöver oftast fylla upp våra platser på hösten för att klara oss ekonomiskt, det betyder att vi sällan har platser att erbjuda under våren. I februari uppdaterar vi vår kölista, efter det inbjuder vi till ett informationsmöte då vi träffas och berättar om vår verksamhet, då ni även har möjlighet att ställa frågor.

Vistelsetid

Barnets vistelsetid i omsorgen beräknas utifrån föräldrarnas arbetstid/studietid, restid och tid för lämning/hämtning. När arbetande eller studerande föräldrar har semester eller lediga dagar har barnet inte rätt till omsorg om inte särskilda skäl finns – bedöms av förskolechef.

Uppsägning

Uppsägningstiden för en plats i omsorgen är 60 dagar och räknas från det datum en uppsägningsblankett lämnas in. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte.

Ladda ner Barnomsorgs Ansökan

Solägget
Drottninggatan 61b 702 22 ÖREBRO Telefon:070 529 45 09 E-post: info@solagget.se
Letar du förskola?
Solägget är i vårt tycke den bästa förskolan. Men det kräver lite mer av dig som förälder. Kolla vad som förväntas av dig.  
Vikariepoolen
Är du intresserad av att var vikarie. Vi letar alltid efter rätt personer till vår vikariepool genom att maila till info@solagget.se