Soläggets historia

Solägget startade i januari 1995. Ett gäng föräldrar ville ha något annat än vad den kommunala barnomsorgen kunde erbjuda. De ville ha en förskola med kompetent personal, där föräldrar bidrar med arbetsinsatser och personalen är pedagogiskt ansvariga. Sedan starten har Solägget funnits i lokaler i gamla Kristinaskolan på Söder i centrala Örebro. I dag går 21 barn i åldrarna 1-5 år på Solägget och där jobbar en förskollärare, fyra barnskötare och en kock. Förskolan bygger på att alla engagerar sig i verksamheten. Det höjer kvaliteten och gör Solägget unikt.

Solägget
Drottninggatan 61b 702 22 ÖREBRO Telefon:070 529 45 09 E-post: info@solagget.se
Letar du förskola?
Solägget är i vårt tycke den bästa förskolan. Men det kräver lite mer av dig som förälder. Kolla vad som förväntas av dig.  
Vikariepoolen
Är du intresserad av att var vikarie. Vi letar alltid efter rätt personer till vår vikariepool genom att maila till info@solagget.se