Röster om Solägget

SoläggsfamiljVera Lebedeva

Mamma till två flickor födda 2007 och 2010
“Vi ville inte bara lämna och hämta barn, utan att förskolan skulle vara en naturlig del av det de gör hemma. Vi som föräldrar ville vara mer delaktiga i verksamheten. Det är tryggt för barnen att se oss här. Vi är väldigt nöjda. Det blev som vi hade tänkt oss. Det är en del jobb men det är det värt. Barnen ser att vi är delaktiga då. Våra barn har ett annat hemspråk. Solägget gynnar det. De lånar böcker på barnens hemspråk och lär de andra barnen i verksamheten lite av våra barns språk.”

Soläggsfamilj

Max Stenhem

Pappa till tre barn födda 2002, 2004 och 2009
“Vi valde Solägget för att vi fick ett bra intryck när vi var där på besök. Att man kan påverka mycket själv var också viktigt och småskaligheten. Nu uppskattar jag kontakten med de andra föräldrarna och betydelsen av det. Alla känner alla. Man får också en känsla för alla barn och ser helheten. Det är mer positivt än vi hade kunnat föreställa oss innan. Efter åtta år känns arbetsbördan tung ibland. Det är tråkigt att handla. Men det gör ju också att man får kontakt med verksamheten, personal, föräldrar och andra barn. Man vinner så mycket på det. Vi var lite mätta på Solägget efter två barn. Vi visste ju att det krävdes mycket tid och engagemang men vi hittade ingen annan förskola som var jämförbar med Solägget. Det är helt enkelt den bästa miljön för henne.”

Nora Hengelage

Mamma till en flicka födda 2015
“Vi sökte efter en förskola med mindre antal barn för att ge vår barn ett tryggt, familjär miljö där alla känner varandra. Större förskolor verka lätt anonym, har oftast mindre antal personal per barn, höga ljudvolym och är sorterade i grupp efter ålder.
Som förälder på Solägget har jag inflytande i mitt barns vardag och lära känna mina barns kompisar och föräldrar. Jag har helt enkelt möjlighet att vara mer delaktig i mitt barns liv.
Det bästa med Solägget är blandade ålder i barngrupp där stora och små kan lära sig av varandra, samt personalen som man kan lita på. Dessutom är Solägget ett medvetet val; föräldrar som väljer Solägget för sina barn är förälder som engagerar sig i sina barn.”

Solägget
Drottninggatan 61b 702 22 ÖREBRO Telefon:070 529 45 09 E-post: info@solagget.se
Letar du förskola?
Solägget är i vårt tycke den bästa förskolan. Men det kräver lite mer av dig som förälder. Kolla vad som förväntas av dig.  
Vikariepoolen
Är du intresserad av att var vikarie. Vi letar alltid efter rätt personer till vår vikariepool genom att maila till info@solagget.se