Information om Solägget

Välkommen till Solägget!

1. Att kliva in som medlem i Soläggets förening kräver ditt engagemang. Som föreningsmedlem har du ett arbetsgivaransvar för de anställda. Föräldragruppen ansvarar för att driva föreningen vidare och framåt: vad vill du driva mot, vad är dina mål?

2. På Solägget finns arbetsgrupper där man kliver in utifrån sitt intresse eller kompetens eller där behov finns, det handlar om IT, sy, inne- och utemiljön, snickeri, trivsel, fest-familjeaktivitet, spridning av information i stan, osv.
Personalen skicka mail till respektive grupp vid behov, därefter är det upp till gruppen att avgöra om de kan hantera frågan själva eller behöver hjälp av fler i föreningen. När frågan lämnats är det arbetsgruppens uppgift att jobba vidare med den.

3. I Soläggets styrelse sitter föräldrar som mellan sig fördela föreningens ansvar på olika poster såsom ekonomi, personal etc. Styrelsearbete i obligatoriskt för alla familjer och de allra flesta sitter i styrelsen två år. Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

4. Våra öppettider är 6.30 – 16.45. Pedagoger finns här från 6.25 – 17.00, med dessa öppettider kan vi ha en bra bemanning då det är flest barn i förskolan. Har du behov av ändrade öppettider kan du ta kontakt med våran rektor.

5. När ni kommer på morgonen möter personalen inte upp er i korridoren. Ni får i lugn och ro klä av och komma in på Solägget tillsammans. Där inne tas barnet emot och vinkar tillsammans hej då när ni känner er klara.
När ni kliver in, så hjälp ditt barn att se vad som sker i rummen och sitter gärna och läser en bok. Är det många barn i ett rum så får man välja ett annat rum att starta lek i.

6. Barnens grupper starta kl. 9.00 och personalen önskar att ni har kommit till dess. Tänk på om ni är sena att ni får smyga in och vinka hej då!

7. Ta för vana att plocka i ordning kring barnens hyllor, så det ser fint ut när man kliver in. Skor och stövlar på skostället, ta med teckningar hem, se efter i torkskåpet om vantar och andra kläder finns där. Kläder efter väder – och det kan förändras över dagen. Vid regnväder häng gärna fram barnens regnkläder på hyllorna för att vara startklara när det är dags att gå ut.

8. Om barnet är sjukt ska du hör av dig så tidigt som möjligt, vet du redan på kvällen innan, sänder du ett sms till arbetsmobilen 070-529 45 09, annars på morgonen, gärna innan 6.30, det är vid den tiden som vi bokar ev vikarie om en av pedagoger är borta. När är barnet sjukt? Barnet ska orka med en heldag på Solägget inne och ute och naturligtvis inte vara risk för att föra smitta vidare.

9. En gång per månad stänger Solägget kl 16 för APT av personalen.
Vi har en stängd dag på hösten för att planera verksamheten och en stängd dag på våren, ibland kan det bli fler dagar som verksamheten stänger, t ex vid utbildning för personalen.

10. När pedagoger önskar ledigt ges ut förfrågan till föräldrar, så kallat föräldrainsats, annars har vi en egen vikariepool med några som känner barnen och vår verksamhet.

11. Sedan finns schemalagda arbetsinsatser av föräldrarna som är tilldelade av rektor. Kan man inte den dag man fått är det upp till dig att försöka byta med någon annan familj, eventuella byten meddelar du till rektor, så vi vet vem som ska komma. Vi ansvarar inte för att ordna ersättare.

12. Personalen erbjuder utvecklingssamtal 2 ggr/år. Till dem som är nyinskolande erbjuder vi ett uppföljningssamtal efter några veckor, då vi kan prata om hur ni och vi upplever att det går, samt ta upp frågor som ni föräldrar har.

13. Vi har två fixardagar/termin, det är halva föräldragruppen per gång. Fixardagen är förlagd till en söndag och sammanlagt blir det 4 fixardagar/år varav 2 är obligatoriska. Dessa dagar brukar ligga i sept, nov, feb och april. Söndagen brukar bestå av att städa, snickra samt andra önskemål som vi i arbetslaget har. Se även 8. för byten av pass.

14. Återkommande aktiviteter:
September: personalmöte då pedagoger berättar om det kommande verksamhetsåret.
November: budgetmöte som hålls av styrelsen, årets budget redovisas och kommande presenteras. Därefter är det föräldraknytis och vi har då alla en chans att lära känna varandra.
December: går barnen luciatåg som startar ca 16.00. Här hjälps hela föreningen åt att genomföra denna em./kväll, arbetsfördelning sänds ut till alla i föreningen. Efter luciatåget stannar alla kvar för fest. Barnen har bakat lussekatter och pepparkakor, till det får vi glögg eller julmust, kvällen brukar sluta vid 18-tiden. Det brukar finnas möjlighet att julpyssla lite tillsammans.
Mars: föreningsstämma, därefter är det fest och vi har då alla en chans att lära känna varandra.
Maj: familjefest ute i vår park som startar ca 15.30. Det är en avslutning av verksamhetsåret då vi alla träffas samtidigt. Ni går tillsammans med era barn inne i lokalen och tittar på vad barnen gjort under året som gått. Vi hoppas solen skiner, då sitter vi på filtar ute i parken och äter något lätt och fikar. Kanske blir det lite uppträdande. Denna familjefest ordnas genom att alla i föreningen hjälps åt. En arbetsfördelning sänds ut till er alla av den ansvariga i föreningen.

15. Vi har en årsavgift av 350kr/år samt en deposition av 500kr som är en engångssumma, som man kan ta ut när man kliver ur föreningen. Detta betalar ni under de första 14 dagar efter ni har börjat, annars förfalla rätt till platsen. Uppsägningstiden för en plats i omsorgen är 60 dagar och räknas från det datum en uppsägningsblankett lämnas in. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte. Månadsavgift beräknas utifrån vistelsetid och inkomst.

16. Vi bjuder föräldrar med 15 timmar per vecka möjlighet att utöka vistelsetid till 24 timmar per vecka. Hör av dig till rektor vid intresse.

17. Vid lov och klämdagar ändras öppettider efter barnens schema som lämnas in, då finns möjlighet för personalen att ta ut komptid och semester. Inför dessa tillfällen ges ut en lista där du får skriva upp behov av barnomsorg. På den listan finns också möjlighet att skriva upp om man tänkt vara hemma och har möjlighet att ta emot en Soläggskompis hemma. Vi är en liten enhet där det inte är så lätt att plocka ut ledighet utan att verksamheten blir påverkad, så här får vi hjälpas åt tillsammans.

18. Vi önskar en rak och öppen kommunikation. Är det något som ni undrar över, något ni vill ha en förklaring på, något som inte känns bra, vänd er då till pedagogerna eller rektor. Då har vi en möjlighet att förklara hur vi tänker och arbetar.

Solägget blir vad vi tillsammans gör det till!

Solägget
Drottninggatan 61b 702 22 ÖREBRO Telefon:070 529 45 09 E-post: info@solagget.se
Letar du förskola?
Solägget är i vårt tycke den bästa förskolan. Men det kräver lite mer av dig som förälder. Kolla vad som förväntas av dig.  
Vikariepoolen
Är du intresserad av att var vikarie. Vi letar alltid efter rätt personer till vår vikariepool genom att maila till info@solagget.se