Vi vill utveckla inne och utemiljön utifrån barnens intressen och behov, med hjälp av ett utforskande arbetssätt. Vi vill använda mycket naturmaterial, skapande, digitalisering, musik och rörelse i en salig blandning men med en röd tråd genom utbildningen. Barnen ska få många möjligheter till att lära, skapa och uttrycka sig på.

Miljön får ta tid att bygga upp då barnens intressen och behov är med och styr. En förskolas lärmiljö är föränderlig.

Hoppas du och ditt barn vill vara med!

Kontakt: info@solagget.se